Zadzwoń: (032) 202 15 46

Nowe wersje oprogramowania

Firma Sage przygotowała nowe wersje oprogramowania oznaczone wersją 2013. Wśród programów objętych aktualizacją, znajdują się m.in: Środki Trwałe, Kadry i Płace, Handel, Mała księgowość. Poniżej znajduje się zarys zmian wprowadzonych w programach.

Środki Trwałe
 
 • Odświeżony interfejs użytkownika
  Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została  ikona  desktopowa  programu,  odświeżono  ikony  aplikacyjne,  dodano  możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Rejestr zdarzeń środków trwałych
  Dodany został rejestr zdarzeń związanych ze środkiem trwałym. Ogólny układ i wygląd okna rejestru zdarzeń środków trwałych przypomina standardowy układ kalendarza.
 • Rozliczenie dotacji do środków trwałych
  Rozwinięta została funkcjonalność rozliczania refundacji, niestanowiącej kosztów uzyskania przychodu. Wprowadzone zmiany mają ułatwić ewidencjonowanie rozliczeń dotacji unijnych do środków trwałych.
 • Zmiany w raportach
  W  związku  z  rozszerzeniem  funkcjonalności  rozliczanie  kwot  niestanowiących  kosztów uzyskania przychodów wprowadzone zostały zmiany w raportach
Kadry i Płace
 
 • Obsługa przelewów elektronicznych
  Umożliwione zostało tworzenie i wysyłanie przelewów elektronicznych przy współpracy z programem Symfonia e-Dokumenty.
 • Rozliczanie zasiłków przy umowach cywilnoprawnych
  Dodana została obsługa zasiłków i ich rozliczania dla osób, które mają zawarte umowy cywilnoprawne. Wiąże się to z szeregiem zmian w elementach, wzorcach i raportach.
 • Rozwiązanie stosunku pracy i wyrejestrowanie ZWUA
  Akcje  Wyrejestrowanie  ZWUA  oraz  Unieważnienie  danych  zestawu  ‘Zgłoszenie ZUA/ZZA’ będą realizowane zdarzeniem Rozwiązanie stosunku pracy.
 • Zestawy list płac i kart wynagrodzeń 
  W trzech nowych zestawach dla list płac i kart wynagrodzeń zebrane zostały elementy
  potrzebne do zestawień ZUS, US i księgowania wynagrodzeń. Ponadto  na liście wyboru w raportach zestawy porządkowane są alfabetycznie.
 • Definicje zdarzeń
  Dodany został nowy rodzaj akcji oraz nowe opcje ustawień.
Handel
 
 • Obsługa przelewów elektronicznych
  W  wersji  2013  program  Handel  zapewnia  obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności i odbieraniu wyciągów. Operacje te są możliwe dzięki współdziałaniu programu Handel z programem e-Dokumenty.
 • Nowe operacje grupowe kartotece Pieniądze
  Obsługa  kartoteki  Pieniądze  została  wzbogacona  o  operacje  grupowe  związane z przelewami elektronicznymi.
 • Import operacji bankowych (menu Firma)
  Operacje bankowe można zaimportować do kartoteki pieniędzy jako wpłaty lub wypłaty. Na podstawie numeru rachunku bankowego następuje automatyczny wybór kontrahenta.
 • Zmiany w oknie rozrachunku
  Operacje  związane  z  przelewami  elektronicznymi  dostępne  są  również  w  oknie Rozrachunek. 
 • Zmiany w oknie kontrahenta
  Przelewy elektroniczne można przeglądać oraz zlecać również w oknie kontrahenta.
 • Zmiany w rejestrze płatności 
  Istnieje możliwość wprowadzenia wpłaty/wypłaty do rejestru pieniężnego.
 • Nowa opcja w zestawieniu Należności i zobowiązania
  Wiekowanie należności i zobowiązań można teraz wykonać na konkretny dzień.
Mała księgowość
 
 • Odświeżony interfejs użytkownika
  Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została  ikona  desktopowa  programu,  odświeżono  ikony  aplikacyjne,  dodano  możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji.
 • Dodanie klasyfikacji analitycznej
  Dodany został mechanizm tworzenia klasyfikacji analitycznej i przypisywania jej elementów do poszczególnych zapisów. Możliwe jest podzielenie kwot z zapisów na poszczególne elementy  klasyfikacji  analitycznej  np.  projekty  lub  miejsca  powstawania  kosztów.  Na podstawie tak oznaczonych zapisów można tworzyć zestawienia i wykorzystywać je do dalszych analiz.
 • Obsługa przelewów elektronicznych
  Funkcjonalność e-Przelewy, wspomaga linię programów Symfonia w obsłudze płatności elektronicznych  i współpracy z bankami przy wymianie zleceń płatności oraz odbierania wyciągów.  Symfonia  Mała  Księgowość  została  wzbogacona  o  funkcjonalności  obsługi przelewów  elektronicznych  w  zakresie  zlecania  przelewów  i  odbierania  wyciągów bankowych. 
 • Definiowanie parametrów pracy dla firm w grupie
  W  oknie  Parametry  pracy  dla  grupy  wprowadzone zostało pole wyboru Parametr  pracy obowiązuje w bieżącej firmie. Działa ono oddzielnie dla każdej karty ustawień parametrów. Zaznaczenie  tego pola powoduje, że parametr pracy może być definiowany oddzielnie dla każdej firmy (źródła przychodów)

Aktualizacja programów

Informujemy o wydaniu aktualizacji dla programów z linii Symfonia:

Bezpłatne aktualizacje:

 • Symfonia Handel 2012.b. - zmiany:

1. Współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl.
2. Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego związane z serwisem miedzyfirmami.pl.
3. Ustawienie Kontrola danych - Wystawianie dokumentów z kontrahentem incydentalnym
4. Operacja Zmiana stawki VAT dla towarów - ustawienie zależności netto i brutto.
5. Uaktualniono rodzaje transakcji Intrastat.
6. Wystawianie dokumentów - wybór metody wysyłki związany z serwisem miedzyfirmami.pl.

 • Symfonia Mała Księgowości 2012.1b

Program został dostosowany do współpracy z serwisem internetowym www.miedzyfirmami.pl przez co umożliwia szybką i prostą wymianę dokumentów elektronicznych. Automatyczna wymiana e-faktur z serwisem jest możliwa za pośrednictwem programu Symfonia e-Dokumenty. Ułatwia to bezpieczny obrót fakturami elektronicznymi z wieloma kontrahentami jednocześnie, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, bez konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.

 • Symfonia Finanse i Księgowość 2012.a

1. Umożliwiono współpracę z serwisem www.miedzyfirmami.pl

W zakładce Umowy okna szczegółów kontrahenta, gdzie rejestrowane są umowy na wymianę e-Faktur zawarte pomiędzy firmami Użytkownika i kontrahenta, pojawia się informacja, że dana umowa została zawarta za pośrednictwem serwisu www.miedzyfirmami.pl.

2. Zmiany w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów

Dodano możliwość wprowadzania do kartoteki kontrahentów stałych kontrahenta posiadającego siedzibę w Unii Europejskiej poza granicami Polski i posiadającego polski numer NIP. Pozwala to na ujęcie w deklaracji VAT-UE oraz VAT-UEK dokumentów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz importu usług.

3. Nowy wzór deklaracji VAT UE

Zgodnie ze zmianami prawnymi wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT UE.

4. Zmiana skrótu klawiszowego

Został zmieniony skrót klawiszowy automatycznego dodawania danych do ewidencji danych podatkowych z okna edycji dokumentu. Jest to sekwencja klawiszy CTRL+9.

 • Symfonia Faktura 2012.a.

1. Współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl.
2. Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego związane z serwisem miedzyfirmami.pl.
3. Ustawienie Kontrola danych - Wystawianie dokumentów z kontrahentem incydentalnym
4. Operacja Zmiana stawki VAT dla towarów - ustawienie zależności netto i brutto.
5. Uaktualniono rodzaje transakcji Intrastat.
6. Wystawianie dokumentów - wybór metody wysyłki związany z serwisem miedzyfirmami.pl.

Płatne aktualizacje:

 • Symfonia e-Dokumenty 2012.1.

1. Współpraca z serwisem miedzyfirmami.pl
2. Zmiany w trakcie wysyłania dokumentu, związane z serwisem miedzyfirmami.pl.
3. Ustawienie współpracy z biurem rachunkowym - przesyłaniem do biura umów, e-Faktur sprzedaży oraz e-Faktur zakupu.
4. Ustawienie współpracy z w serwisem www.miedzyfirmami.pl dla kontrahentów mających konto oraz rejestrowanie się w serwisie.
5. Zmiany związane z konwersją z poprzedniej wersji programu:

- odstąpienie od konieczności zakładania grupy firm,
- zmiany w uprawnieniach użytkowników.

6. Aktualizacja danych teleadresowych producenta.

Symfonia: obsługa najnowszego Płatnika

Informujemy, że System Symfonia jest dostosowany do współpracy z najnowszą wersją programu Płatnik 8.01.001 A. Prawidłowe naliczenie składek ZUS za luty 2012 i kolejne miesiące następuje tylko poprzez najnowszą wersję Płatnika.

Informujemy, że aktualne wersje programów Systemu Symfonia 2012 (Mała Księgowość, Kadry i Płace oraz Płace) współpracują z najnowszą wersją programu Płatnik 8.01.001 A.

Dokumenty za luty 2012 i kolejne miesiące należy wysyłać do ZUS tylko poprzez nową wersję programu Płatnik, bo umożliwia ona prawidłowe naliczenie składek.

Aktualizacja jest związana z wprowadzeniem:

1) (od 1.09.2011) PESEL jako podstawowego identyfikatora w dokumentach ubezpieczeniowych podatników. Prawie na wszystkich dokumentach ubezpieczeniowych należy obligatoryjnie podać imię i nazwisko oraz PESEL. Tylko dla cudzoziemców zamiast PESEL może to być numer i seria paszportu. Numerem NIP posługujemy się tylko przy formularzach ZCNA, ZIUA, ZWUA.

2) nowej stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe w wysokości 8% podstawy wymiaru. Nowa wersja programu Płatnik uwzględnia też zmianę proporcji finansowania nowej stopy procentowej składki

Symfonia Płace 2012

Informujemy o wydaniu nowej wersji programu Symfonia Płace 2012, w ramach którego wprowadzono następujące zmiany:
1. Aktualizacje deklaracji PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3), PIT-8AR(1) i PIT-2(3)
2. Ustawione zostały parametry na rok 2012
3. W związku ze zmianami w zakresie danych identyfikacyjnych osoby ubezpieczonej (Dz. U. Nr 171, poz. 1016) dodana została możliwość określenia danych identyfikacyjnych ubezpieczonego przy tworzeniu raportów ZUS.

Więcej informacji na temat programu Symfonia Płace znajdą Państwo na naszej stronie ( kliknij). W przypadku pytań odnośnie programu prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 202 15 46.

Symfonia Kadry i Płace z nowymi funkcjami

Informujemy, że dostępna jest nowa wersja programu Symfonia Kadry i Płace 2012, która posiada możliwość automatycznego wyliczenia składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób przebywających na urlopie wychowawczym. Już nie musisz obsługiwać tych zmian ręcznie. Program wyliczy je za Ciebie.

Główne zmiany w wersji obejmują także:

 • aktualizację wartości elementów kadrowo-płacowych na rok 2012
 • współpracę z aktualną wersją aplikacji SODiR OffLine 8.94
 • aktualne wzory deklaracji PIT-11(19), PIT-40(17), PIT-4R(3), PIT-8AR(1), PIT-8C(5) i PIT-2(3)
 • numer NIP na deklaracjach podatkowych, gdy pracownik prowadzi działalność gospodarczą
 • możliwość identyfikacji ubezpieczonego po numerze PESEL
 • nowy raport – Podsumowanie wynagrodzeń
 • zwiększenie wydajność programu i przyspieszenie jego działania

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym opisem zmian.

Wersja 2012 programu Symfonia Kadry i Płace jest płatna. Wymaga nowego numeru seryjnego i instalacji pełnej wersji programu.


Wyszukaj dodatek dla siebie

Poznaj nasze dodatki

x

Nasze cenniki

x
Dodatki Cenniki